AYDA Awards 2023

AYDA Awards 2023

A5 ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทยกับโครงการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายในที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย “AYDA Awards 2023” มอบรางวัล A5 Best Design ภายใต้ Concept สร้างสรรค์พื้นที่แห่งความสุข เข้าใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง โดยมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาออกแบบตกแต่งภายใน ได้แก่

  1. นางสาวปาณิสา วงษ์ชะอุ่ม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    รางวัล A5 Best Design ประเภท Interior Design “นานาจิตตัง” รับทุนการศึกษามูลค่า 25,000.-
  2.  นายสุทธิพงค์ คามทิตย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงาน “จากชุมชน-สู่คนย่านเศรษฐกิจ”
    รางวัล A5 Best Design รางวัลประเภท Architect Design รับทุนการศึกษามูลค่า 25,000.-

ไม่เพียงเท่านี้ แต่น้อง ๆ ทั้ง 2 ยังได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา Architecture และสาขา Interior Design ของ AYDA Awards 2023 ปีนี้พร้อมยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ AYDA AWARD International Summit 2024 อีกด้วย

A5 ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนต้นกล้าที่กำลังจะเติบโตมาในวงการออกแบบ และเชื่อว่าความสามารถของน้องๆ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแน่นอน

โครงการ

โครงการ