งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น A5 ประจำปี 2566

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น A5 ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น A5 ประจำในวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมาปี 2566

นำโดย รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ และนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ซึ่ง ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

โครงการ

โครงการ