เพราะบ้านคือ “ที่เก็บความทรงจำที่ดี”

เพราะบ้านคือ “ที่เก็บความทรงจำที่ดี”

บ้านเป็นสถานที่ที่มีความหมายมากกว่าเพียงแค่สถานที่ เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำที่อบอุ่นของครอบครัวเราทุกคนในทุกมุมในบ้าน ทุกๆ ช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน เป็นการสร้างความทรงจำที่มีค่าอันอบอุ่นให้เราและครอบครัวตลอดไป

ในที่สุด บ้านคือ "ที่เก็บความทรงจำที่ดี" ของคนครอบครัว ทุกมุม ทุกสถานที่ ล้วนมีเรื่องราวที่แสนอบอุ่นอยู่เสมอ

โครงการ

โครงการ