OUR BACKGROUND

กลุ่มบริษัท แอสเซท ไฟว์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2556 โดยคุณศุภโชค ปัญจทรัพย์ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงที่มีประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 15 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้อาศัยใจกลางเมือง ภายใต้แนวคิด Urbanized Living เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาความคุ้มค่าและตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่แท้จริง เพียงระยะเวลา 6 ปี บริษัทฯสามารถพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่า8โครงการในทำเลศักยภาพ และมีรูปแบบที่โดดเด่นเกินใคร

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี จากเวที “PropertyGuru Thailand Property Awards 2019” สุดยอดเวทีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
โดยได้รับทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่

AWARD

Winner

Best Housing Architectural Design (Bangkok)

Winner

Best Housing Development (Bangkok)

Winner

Best Recognition in CSR

Highly Recommended

Boutique Developer

our vision

วิสัยทัศน์

กลุ่มตลาดสร้างบ้านเอง มีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีสูงถึงสองแสนกว่าล้านบาท หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนอยากมีบ้านเลือกสร้างที่อยู่อาศัยเอง เพราะโครงการที่มีอยู่ในตลาดยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ ประกอบกับการสร้างบ้านเองมีความยากลำบากและใช้เวลานาน บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงช่องว่างอันนี้เองจึงได้พัฒนาโครงการที่แตกต่างและตอบโจทย์ สามารถแก้ปัญหาคนอยากมีบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

our mission

พันธกิจ

Greatness inspired by Love

"เราเชื่อว่าความรัก สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้"

ซึ่งความรัก เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ “บ้าน” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าข้างนอกจะมีปัญหาหรือมีความวุ่นวายมากน้อยแค่ไหน บ้านไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่อาศัยทางกายเท่านั้น แต่เป็นที่พักใจ เป็นต้นกำเนิดของความรัก ความอบอุ่น และความทรงจำที่ดี “Home is where the heart is” ทีมงานของเอไฟว์ทุกคน เราใช้ใจในการรังสรรค์บ้านเพื่อให้ลูกค้าคนพิเศษได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆ โครงการของเรา

Goal

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเดิม ภายในทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้เมือง ใกล้ที่ทำงาน และ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้ ภายใต้แนวคิด “Urbanized Living” เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

ethics

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กรและวิถีทางที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร

คุณศุภโชค ปัญจทรัพย์

"ผมไม่ชอบให้ใครเรียกลูกเถ้าแก่ แต่ผมอยากเป็นเถ้าแก่ที่สร้างธุรกิจด้วยตัวเองเหมือนคุณปู่ แม้เส้นทางนี้จะยาก แต่ผมก็อยากสร้างด้วยตัวผมเอง” นี่คือปณิธานที่มุ่งมั่นของศุภโชคตั้งแต่วัยเด็ก ที่ทำให้เขาสร้างธุรกิจ A5 ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 10 และยังคงเดินตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นในการก้าวสู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับ Top 10 ของประเทศ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

BOARD OF DIRECTOR

คณะกรรมการ

นาย มานพ พงศทัต

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย โชติกร ปัญจทรัพย์
กรรมการ
นาย วัลลภ ศรีไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นาย ภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

น.ส. ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

Corporate Value

คุณค่าหลักขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้คุณค่าหลัก 5 ประการ ดังต่อไปนี้

S ense of Ownership

ทำงานสุดความสามารถด้วยความรับผิดชอบสูง เสมือนเป็นเจ้าภาพ ผลประโยชน์ขององค์กรมาก่อนเสมอ สร้างบ้านเหมือนสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่อาศัย บริการดุจญาติมิตร

G oal-Oriented

มีการตั้งเป้าหมายและทำให้สำเร็จอยู่เสมอ มองเป้าหมายหลักเป็นสำคัญ ไม่สำเร็จไม่เลิก มี Can Do Attitude ในการทำงาน มีความอดทน และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

P roactive

มีการวางแผนและทบทวนแผนงานอยู่เสมอ มองไปข้างหน้าทำงานเชิงรุก เตรียมรับมือกับทุกปัญหาไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันและหาวิธีแก้ปัญหาอยู่เสมอ

D evelopment

ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ มีการพัฒนาตนเองให้รู้ลึก รู้จริง รู้รอบ อย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คิดนอกกรอบ มี Growth Mindset

S upportive

ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ลดข้อจำกัด ไม่มีข้อแม้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยกันผลักดัน ส่งเสริมในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เป้าหมายหลักขององค์กรสำเร็จ บนหลักการที่ทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตนเอง
ซึ่งค่านิยมองค์กรนี้ จะนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และสร้างความสุขให้สังคม ลูกค้า องค์กร และพนักงาน อย่างยั่งยืนร่วมกันได้

โครงการ

โครงการ