a5-life-natthwut

คุณค่าของงานที่ทำคืออะไร ?

การเป็นจุดตรงกลางการในการประสานงาน ทั้งภายใน ภายนอก หน้าบ้าน หลังบ้าน และทำให้งานมันราบรื่นที่สุด / การ Balance ความต้องการของทุกคนกับทุกข้อจำกัด ทั้งในเรื่อง เวลา ราคา คุณภาพ และความสัมพันธ์ / การรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและภาพลักษณ์องค์กร

ความสุขในการทำงานคืออะไร ?

การได้พูดคุยกับทุกคน ทุกฝ่าย เพื่อแก้ปัญหา หาทางออกร่วมกัน หรือ ตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้
Natthawat Luangviset
Purchasing Manager

โครงการ

โครงการ