a5-life-natthanun

คุณค่าของงานที่ทำคืออะไร ?

มีคุณค่าในมุมของตัวเองคือได้พัฒนา skill ใน scope งานที่ไม่ถนัดแต่ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดเพื่อให้งานผ่านพ้นไปได้อย่างมีคุณภาพ ผลักดันให้เราหาความรู้มากขึ้น ดูมากขึ้น พูดคุยกับคนอื่นมากขึ้น ส่งผลให้งานที่ทำมีคุณค่าต่อบริษัทเช่นกัน

ความสุขในการทำงานคืออะไร ?

ความสุขในการทำงานคือการได้เห็นผลลัพธ์ปลายทางที่บ้านเสร็จ โครงการเสร็จ เก็บสิ่งที่ดีที่จะทำต่อไป และปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดี ให้เป็นความท้าทายในโครงการต่อไปว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้น การได้เห็นโปรเจคเสร็จทำให้นึกถึงวันที่เพิ่งเริ่มหาที่ดิน ตั้งแต่พัฒนาผังโครงการ พัฒนาแบบ เลือกสเปค เคลียร์แบบหน้างาน จนได้ขายให้ลูกค้า

Natthanun Chotisakul
Senior Business Development Officer

โครงการ

โครงการ